0252-419169
Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat?Vraag een fullscan intake aan
Aanvragen

Privacy & cookie beleid

interparts online B.V. gevestigd aan Heereweg 331, 2161 BL in Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

interparts online B.V.
Heererweg 331
2161 BL Lisse
+31 252 41 91 69
https://www.interparts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

interparts online B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens heeft onze website en/of dienst niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@interparts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

interparts online B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van de (aan-)vraag die jij via onze website hebt ingediend

Geautomatiseerde besluitvorming

interparts online B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van interparts online B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

interparts online B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens: 24 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

interparts online B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die interparts online B.V. ontvangt worden beheerd / opgeslagen d.m.v.:

MailChimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en IP-adres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

interparts

De website en e-mail van interparts online B.V. worden gehost bij interparts. Alle gegevens die jij tijdens jouw bezoek achterlaat, zoals aanvragen of e-mails, worden opgeslagen op de servers van interparts.

Support / Ticket systeem

E-mails die verstuurd worden via de website dan wel via een e-mailprogramma aan support@interparts.nl worden geregistreerd in een support- of ticketsysteem. Dit systeem wordt eveneens gehost bij interparts.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

interparts online B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

interparts online B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door interparts online B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@interparts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . interparts online B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

interparts online B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@interparts.nl.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Privacy beleid van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. interparts online B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over manier waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, kan je het privacy beleid van de betreffende website raadplegen.

Klacht indienen

Als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door interparts online B.V. niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan je contact opnemen met interparts B.V..

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat?Vraag een fullscan intake aan
Aanvragen